LEADER Utrecht Oost

LEADER Utrecht Oost is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling in het oostelijk deel van de provincie Utrecht.

Zij ondersteunen slimme ideeën die de stad en het platteland nader tot elkaar brengen. De thema’s waar LEADER zich in Utrecht Oost op richt zijn: voedsel, educatie, recreatie en innovaties rond duurzame energie en de zorg voor elkaar.

Onze zorgboerderij is mede tot stand gekomen door toekenning van deze subsidie.

Federatie Landbouw en Zorg

Wij zijn aangesloten bij Federatie Landbouw en Zorg.

De Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de zorglandbouw.

De zorgboerderijen, die aangesloten zijn bij de Federatie Landbouw en Zorg, hebben allemaal een kwaliteitskeurmerk. Het eigen keurmerk van de Federatie heet Kwaliteit laat je zien!
De Federatie heeft als doelstelling te bewerkstellingen dat er kwalitatief hoogwaardige en professionele zorg geboden wordt.

Wij hebben in januari ‘21 het eerste, administratieve, gedeelte van het certificeringstraject met een goede beoordeling afgesloten. Een jaar later (jan ’22) volgt er een audit waarbij op onze zorgboerderij wordt getoetst of de werkwijze ook in de praktijk voldoet aan de norm.
Als dat het geval is, wordt het kwaliteitskeurmerk toegekend!

Boer en Zorg

Wij zijn lid van de coöperatie Boer en Zorg, een gecontracteerde zorgaanbieder van de gemeente Amersfoort.

Coöperatie Boer en Zorg is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.
De coöperatie ondersteunt de bij haar aangesloten zorgondernemers, zodat zij goede en veilige zorg kunnen bieden aan hun deelnemers op hun unieke locaties.

Zoönosen-verantwoord bedrijf

Wij zijn in het bezit van het Zoönosen certificaat. 

Hiermee verkleinen wij de kans op ziektes die overdraagbaar zijn van dier tot mens.
Meer informatie? Neem contact met ons op!

Contact