Wij hebben een melkveebedrijf met ongeveer 100 koeien. Afgelopen april 2021 hebben wij onze nieuwe serrestal in gebruik genomen.

De stal is gebouwd volgens de “maatlat duurzame veehouderij”. Veel licht, lucht en ruimte voor de koe. Ook hebben wij flexibele, houten box afscheidingen.

In deze stal ligt een vloer die de urine scheidt van de mest. Op de betonnen roosters zijn namelijk tegels van rubber geplaatst. De urine belandt in de put onder de stal. De mest wordt middels mestschuiven naar een mestgoot achter de stal geschoven en vervolgens getransporteerd naar een vaste mestopslag.

Weidevogelbeheer

Wij doen aan weidevogelbeheer en uitgesteld maaibeheer. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het toenemend aantal weidevogels in onze polder.