Voor Wie

Op ons melkveebedrijf bieden wij per 2021 een kleinschalige vorm van begeleiding aan (geen dagbesteding), gecombineerd met het geven van onderwijs. Bedoeld voor kinderen die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn in het onderwijs.

Door de kinderen tijdig uit de schoolse setting en de groep te halen, zorgen wij ervoor dat zij tot rust en weer in hun kracht kunnen komen. Met als doel sterker terug te keren in de klas.
Voor kinderen die reeds thuis zitten, werken wij in kleine stapjes aan de terugkeer naar school.
Hierbij is voor beide doelgroepen het hervinden van het zelfvertrouwen van cruciaal belang. Vanuit deze basis werken wij aan sociaal emotionele groei en kan een kind weer tot leren komen.

Kinderen kunnen een dag, dagdeel of meerdere dagdelen per week bij ons op de boerderij terecht. Afhankelijk van de zorgvraag en leeftijd van de kinderen zijn er max 4 kinderen tegelijkertijd aanwezig.

Wij hebben de meeste ervaring en affiniteit met kinderen in de leeftijd van 8 – 13 jaar. Binnen deze leeftijdsgroep kunnen wij een zorgproduct op maat bieden.

Hoe geven wij dit vorm

In de meeste gevallen is een kind 1 dag of 2 dagdelen per week aanwezig, max. 4 kinderen tegelijkertijd.
Dit is mogelijk op maandag en donderdag.

Het dagdeel bestaat uit 3 clusters:
– lessen van school
– werkzaamheden op de boerderij en/of bij de dieren
– aan de slag in de werkplaats: schilderen, tekenen, werken met hout, fotograferen, etc.
+ natuurlijk ontspanning!

Hierbij staat ‘belevend leren’ voorop. Leren door te doen, voelen en ervaren.
Opdrachten van school laten wij zoveel mogelijk aansluiten op activiteiten die wij op de boerderij uitvoeren.

Wij maken hierbij gebruik van onze werkkamer, rustkamer en de werkplaats

Wat leert het kind

  • Samenwerken en –spelen

  • Sterke kanten ontdekken

  • Hulp vragen

  • Doorzetten

  • Structuur

  • Verantwoordelijkheid

  • Zorgen

Dit vertalen wij naar situaties in de klas en/of de thuissituatie.

Overleg Ouders en School

1 + 1 = 3!

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen ouders, school, eventuele externe betrokkenen en de zorgboerderij.

Met elkaar worden de ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht en worden realistische en haalbare onderwijsdoelen opgesteld.

Dit alles wordt vertaald naar een zorgplan dat periodiek wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Activiteiten

Verzorgen van de dieren:
– kalfjes melk geven, koeien voeren, kippen voeren, spelen met de hond, hokken uitmesten

Onderhoud boerderij/erf:
– schuren schilderen, hekken repareren, erf vegen

Groentetuin:
– wieden, zaaien, oogsten, koken met geoogste producten

Boomgaard:
– gras maaien, bomen water geven bij droogte, oogsten, bakken/koken met geoogst fruit

Weilanden:
– weidevogels spotten en tellen, mollen vangen, omheining repareren

Ontspanning:
– gezelschapsspelletjes doen
– lunch bereiden + samen nuttigen
– muziek luisteren in rustruimte (die ook in te zetten is als stilteruimte wanneer daar behoefte aan is)
– sport- en spelactiviteiten (bijvoorbeeld basketballen, voetballen, sjoelen, tafeltennis, spelen in het stro)

Door activiteiten eerst in sub-taken op te splitsen, kijken wij met de kinderen hoe je een klus stapsgewijs uitvoert ipv meteen als geheel uit te moeten voeren. Hierdoor blijft het overzichtelijk en doet het kind sneller succeservaringen op.
Meer informatie? Neem contact met ons op!